מהי קופה בניהול אישי?

תאריך

מהי קופה בניהול אישי?

תאריך

קופת גמל או קרן השתלמות בניהול עצמי על ידי העמית או על ידי מנהל תיק שמונה מטעמו. קופות בניהול אישי אושרו על ידי אגף שוק ההון המשרד האוצר בתחילת 2010 וניתן לנהל בהן כספי השתלמות של עמית עצמאי או שכיר וכספי גמל של עמית עצמאי. תנאי המשיכה בקופות גמל וקרנות השתלמות בניהול אישי זהות לאלה שבקופות והקרנות המסורתיות, אך בניגוד אליהן ניוד של קופה בניהול אישי יכול שיתבצע באמצעות העברת כספים או ניוד נכסים בין חברות מנהלות.

 

שתפו את המאמר:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

מאמרים נוספים

מאמרים נוספים