CLO vs. CDO

תאריך

CLO vs. CDO

תאריך

ההבדל בין CLO אל מול CDO

 

הספר והסרט The Big Short, מספר את סיפורה של קבוצת משקיעים אשר הימרו נגד שוק הדיור בארה"ב בתקופה שקדמה למשבר הסאב פריים ב2008, בעזרת מכשירים מאוגחים. אך מה עומד מאחורי אותם מכשירי איגוח מסוג CDOs, Collateralized Debt Obligations – מכשיר פיננסי שמאגד בתוכו מגוון רחב של נכסי חוב וזכה להכרה שלילית בעקבות המשבר, ומה השוני בינו לבין CLOs – Collateralized Loan Obligations הלא הוא גם מכשיר פיננסי שמאגד בתוכו חוב (הלוואות).
למרות הדמיון יש כמה נקודות עיקריות לשוני ביניהם: נכסי הבסיס, פרופיל הסיכון ופוטנציאל התשואה של כל אחד מהם.

נכסי בסיס של כל מכשיר:

CDOs מגובים בדרך כלל במאגר מגוון של נכסי חוב, כגון הלוואות קונצרניות, אג"ח, ניירות ערך מגובי נכסים וניירות ערך מגובי משכנתאות. שונות סוגי הנכסים הכלולים ב-CDO, תורם למורכבות ולפרופיל הסיכון שלהם.

CLOs מגובים במאגר של הלוואות תאגידיות. הלוואות אלו הן בדרך כלל הלוואות בהן בנק מאגד קבוצת לווים לצורך מימון הפרויקט. הפיזור של מאגר ההלוואות בעלי מאפיינים בסיסיים דומים הוא גורם קריטי המשפיע על פרופיל הסיכון והתשואה של ה-CLO.

הערכת סיכונים בכל מכשיר:

רמת הסיכון של CDOs יכולה להשתנות מאוד בהתאם לסוגי נכסי הבסיס, הם מכילים נכסים מסוכנים יותר כמו משכנתאות סאב-פריים אשר מטבעם תנודתיים ומסוכנים יותר. המורכבות של מוצרים אלה והמגוון של נכסי הבסיס שלהם יכולים להפוך הערכת סיכונים למאתגרת.

CLOs נתפסים בדרך כלל כבעלי פרופיל סיכון מתון יותר, מכיוון שהם מגובים בהלוואות תאגידיות, הכפופות לניתוח אשראי קפדני. עם זאת, הם עדיין נתונים לסיכון אשראי, ואיכות ההלוואות הבסיסיות היא גורם מכריע בקביעת הסיכון הכולל שלהן.

פוטנציאל תשואה:

תנודתיות התשואה במכשירי CDOs גבוהה מאחר והם כוללים נכסי בסיס בספקטרום רחב מאוד של דירוגים וסיכונים, החל מנכסי חוב בסיכון גבוה מאוד ופוטנציאל תשואה גבוה מאוד ועד נכסים איכותיים יותר בפוטנציאל תשואה נמוך.

בדומה ל CDOs גם ה -CLOs מכילים נכסי בסיס לפי מידרג סיכון, כאשר בתחתית מצויים נכסים מסוכנים בעלי פוטנציאל תשואה גבוה, ורבדי הבכורה מציעים תשואות נמוכות יותר עם סיכון מופחת, אולם בניגוד ל CDOs,  CLOs מכילים נכסי בסיס בספקטרום מצומצם יותר של רמות סיכון, וכוללים גם תזרימי מזומנים קבועים מתשלומי ההלוואות המקטינות סיכון ומקצרות מח"מ.

השפעת השינויים הכלכליים:

הביצועים של CDOs מושפעים במידה רבה מהתנאים הכלכליים והשוקיים הרחבים יותר, מכיוון שהם עשויים להכיל מגוון רחב של סוגי נכסים.

CLOs מושפעים באופן ישיר יותר משיעורי הריבית הקונצרנית ושינויים באיכות האשראי של ההלוואות הבסיס.

לסיכום, בעוד שגם CDO וגם CLO הם מכשירים פיננסיים מורכבים עם פרופילי סיכון ותשואה מדורגים, ההבדל העיקרי טמון בנכסי הבסיס שלהם. ל-CDO יש מגוון רחב יותר של מוצרי חוב, שיכולים לכלול נכסים מסוכנים יותר כמו משכנתאות סאב-פריים, בעוד ש-CLO מגובות באופן ספציפי בהלוואות תאגידים. הבחנה זו משפיעה על הערכת הסיכונים שלהם ועל התשואות הפוטנציאליות שלהם. משקיעים במכשירים אלה צריכים להיות בעלי הבנה עמוקה של סוגי הנכסים הבסיסיים ותנאי השוק כדי לנהל ביעילות את הסיכונים הכרוכים בהם.

(*) אין באמור להוות יעוץ השקעות.

שתפו את המאמר:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

מאמרים נוספים

מאמרים נוספים