מהו ביטוח מנהלים?

תאריך

מהו ביטוח מנהלים?

תאריך

ביטוח מנהלים הינו מכשיר חיסכון לטווח ארוך, המנוהל על ידי חברות בעלות רישיון מבטח. הפוליסה מיועדת לחיסכון לתשלום קצבה אחרי גיל פרישה וכוללת רכיבי ביטוח דוגמת – אובדן כושר עבודה וביטוח חיים הוני.

בניגוד לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים הינו תחת חוק החוזים, כלומר תנאיו מעוגנים בחוזה בין המבוטח לחברה המנהלת ועל כן אינם ניתנים לשינויי במהלך תקופת החיסכון, בעוד שבקרן פנסיה ניתן לבצע שינויים בתנאי הקרן במסגרת הליכי חקיקה למיניהם. הבדל נוסף בין ביטוח מנהלים לקרן פנסיה הינו בגורם הערב (המבטח), בעוד בקרן פנסיה פועל מנגנון הערבות ההדדית שקובע כי מבוטחים יממנו בינם לבין עצמם את עלות ההתחייבויות הפנסיוניות, בפוליסת ביטוח מנהלים המבטח הינו חברת הביטוח, ועל נגבות פרמיות ביטוח מחשבון החיסכון של כל עמית.

 

שתפו את המאמר:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

מאמרים נוספים

מאמרים נוספים