Exchange Rate vs. BFIX

תאריך

Exchange Rate vs. BFIX

תאריך

מה ההבדל בין שער חליפין יציג לבין BFIX?

במאמר הקודם דיברנו על שער חליפין יציג, שהוא בעצם המחיר של מטבע אחד במונחים של אחר. בעולם הפיננסי קיימות דרכים נוספות להעריך שווי של מטבעות, אחת מהן היא שער BFIX.
כל דרך משרתת מטרה מסוימת ובעלת מאפיינים ברורים. אך מה ההבדל ביניהן? בואו נצלול לנתונים.

שער חליפין יציג הוא השער שבו ניתן להחליף מטבע אחד באחר, כאשר הוא מצוטט בזוגות, כגון USD/EUR, המייצג כמה יורו (EUR) תקבל עבור דולר אמריקאי אחד (USD). שערי החליפין משתנים ללא הרף עקב שינויים בשוק המט"ח, המושפע מגורמים כמו שיעורי ריבית, אינדיקטורים כלכליים, יציבות גיאופוליטית וספקולציות בשוק.
לבנק המרכזי של מדינת המטבע יש תפקיד חשוב בקביעת שער החליפין היציג והוא יכול להשפיע עליו בדרכים שונות:

  • רכישה של מט"ח בשוק שמורידה את ההיצע של המטבע המקומי ומעלה את ערכו או מכירה של מט"ח אשר מביאה לתוצאה הפוכה.
  • שינויים בריבית הבסיס כאשר ריביות גבוהות יותר מושכות השקעות זרות שמחזקות את המטבע המקומי.
  • הודעות והצהרות מדיניותיות על מנת להשפיע על תוחלות השוק
  • פעולות בשוק הפתוח, הסכמים מטבעיים עם מדינות אחרות וכלים נוספים להשגת מטרות כלכליות רחבות יותר.
ניתן לסווג שער חליפין יציג לשני סוגים עיקריים:

שער חליפין נומינלי: השער הבסיסי המצוטט עבור עסקאות מיידיות (עסקאות ספוט – תקופה קצרה, עד שני ימי עסקים בדרך כלל).
שער חליפין ריאלי: מותאם לאינפלציה, המשקף את כוח הקנייה של מטבע אחד ביחס לאחר.

תעריף BFIX, או Bloomberg Fixings, מתייחס לשערי החליפין הזרים המפורסמים על ידי בלומברג. שיעור ה-BFIX מחושב על סמך נתונים ממגוון מקורות ונועד לייצג את נקודת האמצע של שערי הקנייה והמכירה של שוק המט"ח בזמן מסוים. שער זה משמש כאמת מידה למגוון רחב של מוצרים וחוזים פיננסיים, כגון נגזרים ואיגרות חוב מרובות מטבעות.

הבדלים עיקריים

מטרה ושימוש: שער חליפין יציג משמש למגוון רחב של מטרות, כולל מסחר ותיירות, ומשקף  את הערכת השוק הנוכחית של מטבעות זה מול זה. שער BFIX, לעומת זאת, משמש כאמת מידה סטנדרטית כדי להקל על הערכת שווי הוגנת ושקופה בחוזים פיננסיים.

שיטת חישוב: שער חליפין יציג משתנה בזמן אמת ונקבע על ידי השוק החופשי, על סמך דינמיקת היצע וביקוש. שער  BFIX מחושב באמצעות מתודולוגיה ספציפית שתוכננה על ידי בלומברג, בהתבסס על מגוון נתונים בשוק ומידע על עסקאות סביב מסגרת זמן מסוימת.

יציבות ואמינות: בעוד ששער חליפין יציג יכול להיות מאוד תנודתי, שער BFIX שואף לספק כלי מידוד יציב ואמין יותר המשקף את ערך הקונצנזוס של המטבעות בנקודת זמן מסוימת.

יישום: שער חליפין יציג חיוני לעסקאות והמרות בזמן אמת. עם זאת, שער BFIX משמש לעתים קרובות לדיווח כספי, הערכת שווי של נכסים והתחייבויות, וכשיעור ייחוס בחוזים פיננסיים.

לסיכום, בעוד ששערי חליפין וגם שערי BFIX עוסקים בערך המטבעות, הם משרתים מטרות שונות באקוסיסטם הפיננסי, כאשר שער חליפין יציג מאפשר החלפת מטבעות בפועל בשוק, ושערי BFIX מספקים אמת מידה סטנדרטית לעסקאות והערכות שווי.

שתפו את המאמר:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

מאמרים נוספים

מאמרים נוספים