מהי קופת גמל להשקעה?

תאריך

מהי קופת גמל להשקעה?

תאריך

קופת גמל להשקעה היא מכשיר חיסכון לטווח בינוני ארוך, אשר הכספים המופקדים אליו הן במישור עצמאי, כלומר כספים אישיים לאחר תשלום מסים ולכן אינם מופרשים מהשכר. בהתאם כספים אלה נזילים בכל זמן.

קופת גמל להשקעה היא מוצר מתחרה לפוליסות החיסכון הפיננסי שמנהלות חברות הביטוח. ההטבה העיקרית במוצר זה הינו ניהול השקעות עם יתרון לגודל הקיים בעולם הפנסיוני לעומת חיסכון בנקאי או ניהול תיקים וכן דחיית מס עד מועד המשיכה.

הקופה ניתנת למשיכה בכל עת בניכוי של מס רווח הון ריאלי בגובה של 25%. לעמית קיימת האפשרות לשמור את היתרה עד קצבה ולהנות מפטור מס רווח הון מלא תמורת קבלת קצבה חודשית פטורה ממס אחרי גיל פרישה.

שתפו את המאמר:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

מאמרים נוספים

מאמרים נוספים