מהו תיקון 190?

תאריך

מהו תיקון 190?

תאריך

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, מאפשר לחוסכים בני 60 להפקיד סכומים לקופת גמל במעמד עצמאי שיוכלו לשמש או כקצבה פטורה ממס בגיל הפרישה או כחיסכון הוני הניתן למשיכה במס בשיעור 15% מרווחי ההון הנומינאליים מיום ההפקדה.

את כספי החיסכון ניתן להעביר למוטבים אשר מונו על ידי החוסך.

שתפו את המאמר:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

מאמרים נוספים

מאמרים נוספים