מהי קופת גמל?

תאריך

מהי קופת גמל?

תאריך

קופת גמל לתגמולים היא מכשיר חיסכון פנסיוני לטווח ארוך לשכירים ולעצמאיים המגלמת הטבות מס למפקידים. לקופת הגמל לתגמולים מופקדים כספי עובד ומעביד בשיעורים הקבועים בחוק וניתן למשוך כספים בהתאם לדין במועד המשיכה כקצבה לאחר גיל הפרישה.

כספים שהופקדו עד 31.12.2007 ניתנים למשיכה הונית פטורה ממס בכפוף לותק הקופה אך לחוסך שמורה הזכות לשמור אותם לצרכי קבלת קצבה בגיל הפרישה, ואילו כספים שהופקדו החל מה-01.01.2008 מיועדים אך ורק ותשלום קצבה לפי הכללים הקבועים בחוק.

שתפו את המאמר:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

מאמרים נוספים

מאמרים נוספים