מהן הוצאות ניהול השקעות?

תאריך

מהן הוצאות ניהול השקעות?

תאריך

הוצאות ניהול השקעות הינן הוצאות המשולמות לצורך ביצוע פעולות השקעה בנכסי הקופה או הקרן. הוצאות עלויות כוללות הוצאות מסחר (קנייה ומכירה), הוצאות סליקה של נכסים, הוצאות הגלומות בנכסים המוחזקים בקופה לרבות עמלות ניהול של תעודות סל וקרנות סחירות ולא סחירות.

הוצאות אלה לא משולמות בנפרד ע"י העמית אלא מגולמות בתשואה שמחולקת לעמית. חשוב לציין בהקשר זה שהתשואה המפורסמת לציבור (תשואה ברוטו) כוללות בתוכה גם הוצאות ניהול השקעות, אולם לא כוללת את עלות דמי הניהול שמשלם כל עמית בהתאם להסכם שלו.

שתפו את המאמר:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

מאמרים נוספים

מאמרים נוספים